Konut Kredisi


Kentsel dönüşüm ve Emlak ile ilgili daha geniş bilgi; kentseldonusumhaberleri.com'da

KREDİ

 Konut kredisi ile ilgili sorular cevapar

Kredi Anaparası : Müşteriye kullandırılan toplam kredi tutarıdır.
Kredi Riski : Borçlu kişi veya kuruluşun anlaşma şartları dâhilinde taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmeme olasılığı
Kredi Sözleşmesi : Tüketicilerin konut edinmeleri, sahip oldukları konutların teminatı altında kredi kullanabilmeleri veya bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullanabilmeleri için tüketici ile konut finansmanı kuruluşu arasında düzenlenen sözleşme
Kur Farkı : Dövize endeksli kredilerde, tahsilât tarihindeki döviz kurunun, kredi kullanım ya da bir önceki tahsilat kurundan yüksek olması durumunda oluşan faiz benzeri gelir
Kur Riski : Bilançodaki yabancı para aktif ve pasifler arasındaki farkın kur oranlarındaki beklenmedik gelişmeler sonucu bankanın sermaye tabanı ve ekonomik değeri olumsuz etkilemesi
LTV (Loan To Value) : Kullandırılacak kredinin, ilgili konuta ilişkin ekspertiz değerine oranı
Merhun : Rehinli mal
Sorular ve Cevaplar

S-Konut ve İşyeri için istenen belgeler nelerdir?
 C-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi
 Son döneme ait, su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi( Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinde biri adına düzenlenmiş olmalıdır. )
 Gelir durumunu gösterir belge
* Ücretliler : Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
* Serbest Bölge Sahibi : Vergi Levhası
* Şirket Ortağı : Vergi Levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi
* Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler : Tapu aslı ve fotokopisi
* Emekliler : Hesap Cüzdanı
 Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belegesi
Mortgage Nedir?
Mortgage, İpotekli Konut Kredisi ya da Tutulu Satış Kredisi olarak da bilinir. Mortgage taşınmaz malın ipotek alınması şartıyla verilen bir tüketici kredisidir. Ödeme tamamlandığında, ipotek durumu ortadan kalkar. Mortgage kredisinin vadesi 1 ile 20 yıl arasında değişmektedir. Mortgage kredisinin başlıca türleri şunlardır.
  • Ev (Konut) Kredisi. Ev (mesken) almak için için kullanılır.
  • Ofis / İşyeri Kredisi. Ofis, işyeri, imalathane satın almak için kullanılır.
  • Arsa Kredisi Arsa ve bahçe finansmanını için kullanılır.
  • Konut Geliştirme Kredisi. Konutların yenileme, dekorasyon, tadilat ihtiyaçları için kullanılır.
  • İnşaat Kredisi. Kaba inşaatı bitmiş yapıların finansmanını desteklemek üzere kullandırılan bir bireysel kredi türüdür.
  • Refinansman Kredisi. Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinir. Mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere alternatif olarak sunulan kredi türüdür.
İpotek kredi geri ödenene dek, bankaların taşınmaz mala el koyabilme yetkisini ellerinde tutması demektir. Bu nedenle geri ödeme zorluğu olduğunda karşılaşılabilecek riskleri iyi tartmak gerekir.


KREDİ KAT
S -  2007 de H Banktan aldığım konut krediyi 5 aydır ödeyemedim icraya düştü bankaya soruyorum yeniden yapılandıralım diyorum olmaz diyorlar. Ne yapmam gerekiyor?
C -Bankalar 3 taksitten sonra takibe geçebilirler... Kredi kat edildikten sonra eskiye dönüşü de genelde onaylamaz yapılacaksa da farklı yapılandırma seçeneği sunarlar... Bankanızla oturup konuşmaktan başka şansınız yok... Başka bankadan kredi alıp kapatmayı deneyebilirsiniz fakat kredi kaydınızın tahrip olduğunu düşünürsek çok zor.

KREDİ VE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ
S-Mortgage ile 4 dairesini aldığımız 10 daireli binayı yıkınca banka kredinin, konut kredisinden çıktığını ve ipotek karşılığı bireysel finansman kredisine dönüştürmek gerektiğini söylüyor. Bu durumda kkdf ve bsmv çıkıyor ve oldukça büyük yekun tutuyor. Başka bir banka biz idare ederdik dese de krediyi veren banka ileride kendilerinin de bizim de suçlu duruma düşeceğimizi ve ceza ödemek zorunda kalacağımızı söylüyor. Yıkımdan ötürü cins tashihi yapmamız için ise bankanın muvafakatı gerektiğinden , banka kredinin şeklini değiştirmeden muvafakatı veremem diyor . Siz ne dersiniz mortgage ile alınan yer yıkılınca bunların olması normal mi ? Bu ilginç konuya vereceğiniz cevap birçok kişinin ileride karşılaşabileceği durum olabileceğinden lütfen yazılarınızda yer vererek aydınlanmamızı sağlamanızı rica ederim
C-Bankanın isteği mantıklı... ayrıca kredinin kapatılması da istenebilirdi... Ne de olsa teminat konusu konutlar yıkılmış....

ASGARİ ÜCRET VE KREDİ
S-Konut kredisi çekmek istiyorum eşim ve ben asgari ücretle çalışıyoruz . Toplam ne kadar para çekebiliriz?
C-Önce ne kadar ödeyebilirsiniz,bunun cevabını vermeniz gerekir? Hane halkı gelirinin %40 na denk gelecek taksitli bir kredi alma ihtimaliniz var fakat gelir düştükçe bu oran farklılaşabilir... Örneğin 1200TL geliriniz varsa yaklaşık 400-500 TL civarında taksitli kredi alabilme ihtimaliniz var fakat bu gelirle bu taksiti ödeyebilir misiniz sorusunun yanıtıyla işler zorlaşır... Peşinatınız da önemli.


Bloke Çek : Hesapta bulunan paranın, çek tutarı kadar bloke edilmesiyle düzenlenen çek türü
KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun kısaltılmış halidir. Finansman kurumu kayıtlarının TL olarak tutulması zorunluluğu nedeniyle, müşterilerden döviz cinsinden tahsilât yapılan dövize endeksli bireysel kredilerde, her taksit döneminde, müşterilerin yaptıkları ödemeler ile finansman kurumu muhasebe kayıtları arasındaki kur farkından kaynaklanan tutarlara, Merkez Bankası talimatları gereğince, daha önceden belirlenen oranlarda KKDF, BSMV ile birlikte uygulanır, tahsil edilen KKDF+BSMV ilgili kurumlara aktarılır. Kur farkından kaynaklanan tutarlar üzerinden %15 oranında KKDF tahsil edilir. Konut kredileri KKDF’ den muaftır

S-Endeks Nedir?

C- Endeks basitce bir tür piyasa göstergesidir.Endeks, bir veya daha fazla değişkenin hareketlerinden ibaret olan oransal değişimi ölçmeye yarayan bir göstergedir. Endeksler, karmaşık olayların tek bir rakama indirgenmesini sağlayan, olaylar ve sonuçları hakkında yaklaşık bilgi verebilen araçlardır. Bu gösterge bir veya daha fazla değişkenin bulunduğu ortamdaki hareketlerden ibaret olan oransal değişimi ölçmede kullanılır. Endeks özellikle teknik analizlerde en temel veriyi oluşturur
Endeksler kullanılırken kapsamı, temsil yeteneği, hesaplama yöntemi ve sıklığı, avantajları, dezavantajları ve endeks üzerine yansımayan özelliklerin neler olduğu iyi bilinmelidir. Endeksler, zaman içinde bir süreklilik, dolayısıyla karşılaştırabilme imkanı sağlarlar. Böylece endekse konu olan değişken veya değişkenlerin yönü, değişimi veya gidişi belirlenebilir. Bu nedenle endeksin, incelenmek istenen olayı temsil etmesi gerekmektedir.
Gösterge olarak da adlandırılabilecek endeksler, aynı veya farklı zaman dilimi içindeki iki veya daha fazla değişkeni karşılaştırma imkanı sağlarken, geleceği tahmin aracı olarak da kullanılmaktadırlar. Endeksler, ayrıca, aynı veya değişik mekanlardaki (örneğin diğer bir ülkedeki) aynı veya farklı değişkenlerin (örneğin hisse senedi getirilerinin) karşılaştırılabilmesini sağlarlar. Endeksler, iktisat, işletme ve sosyal olaylardaki konular arasında bir ilişki (bağıntı) olup olmadığı hakkında fikir de verebilir.

S-Yıllık Maliyet Oranı (YMO) nedir?C-Yıllık Maliyet Oranı, halk arasında Masraflar Dâhil Faiz Oranı olarak da anılmaktadır. Faiz oranı dışında kalan ve bir defaya mahsus alınan bu masraflardan bazıları, başvuru ücreti, komisyon, istihbarat bedeli, ekspertiz ücreti, ipotek ücreti ve sigortalardır. Yani Yıllık Maliyet Oranı en kısa açıklama ile Masraflar “Dâhil Faiz Oranı” demektir. Kredi kullanırken bankaya kredi vadesi boyunca faiz ödersiniz. Bunun dışında krediyi kullanırken bir defaya mahsus olarak alınan masraflar vardır. Başvuru ücreti, komisyon, hizmet bedeli, ipotek-avukat ücreti, ekspertiz ücreti ve sigortalar bu masrafların bazılarıdır. Tüm bankalarda masraflar farklılık göstermektedir. Bu sebeple kredi faizinin dışında masraflara da dikkat etmek gerekmektedir. Yıllık Maliyet Oranı ( YMO ) kullanılan kredinin vadesi boyunca krediyi veren kuruluş tarafından alınan tüm ücretler, komisyonlar ve faiz masrafları dahil kredinin gerçek maliyetidir.

* Nasıl Hesaplanır?Basit bir anlatımla kredi başında bir defaya mahsus ödediğiniz masrafların kredinin faiz oranına eklenmesi ile Yıllık Maliyet Oranı hesaplanır. Konut Finansmanı Yasası yani Mortgage yasasına göre banka ile yaptığınız sözleşmede banka YMO'nı açık bir şekilde belirtmek zorundadır. Biraz daha bilgi için aşağıdaki sunumu incelemenizi tavsiye ederiz.

YMO hesaplanırken Ekspertiz ve Sigorta değerleri YMO'na katılmamaktadır. Ekspertiz ile ilgili, bankalar farklı metrekare büyüklüğüne göre farklı ekspertiz ücretleri almakta. Sektörde bu konuda bir sandart ne yazık ki hala belirlenmiş değil. Sigorta ile ilgili, mortgage yasasına göre müşterinin sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmamakta.  Bazı bankalar ise bu konuda ısrarcı davranıyorlar. Sigortanın yaşa, vadeye ve sigorta yapılan kuruma göre değişiklik göstermesi ve müşteri tercihine göre yapılması sebebi ile YMO hesaplarında genelde yer almamaktadır.
* Gelelim en önemli soruya en uygun kredi hangi Kredi?
Aşağıdaki tabloda A - B - C bankalarının size yaptığı teklifleri karşılaştıralım. (50.000 TL ve 60 ay vade için)

Banka Adı     Faiz Oranı    Masraf Tutarı    Yıllık Maliyet Oranı
A bankası       1,51%               2500 TL             20,52%
B Bankası       1,49%                 4500 TL             22,32%
C Bankası         1,54%               1500 TL         19,92%

Yukarıdaki tabloyu incelediğinizde en uygun faiz oranı B Bankasına ait olmasına rağmen, 60 ay vade ve 50.000 TL kredi tutarı için en uygun kredi C bankasındadır. Masraflar "Dâhil Faiz Oranı 19,92%" olan C bankasından kredi kullanmanız Finansal açıdan daha doğru bir karardır.

Örnekte görüldüğü gibi kredi kullanamadan önce dikkat etmeniz gereken faiz oranı değil "Yıllık Maliyet" oranıdır.


Aylık YMO (Yıllık Maliyet Oranı) Endeksi nedir?
YMO kredi ya da kredi kartı faizleri için standart bir karşılaştırma yapabilmeyi sağlayan bileşik bir orandır. Yıllık Maliyet Oranı yasal olarak kredinin tüm toplam geri ödeme miktarı ve toplam vadesi üzerinden hesaplanır. YMO her zaman yıllık faiz oranından yüksektir, ve kredinin tüm gerçek maliyetini gösterir. Yıllık maliyet oranı dosya ücreti, ekspertiz bedeli gibi diğer masrafları da içerdiği için yıllık faiz oranına kıyasla daha büyük değerler almakta ancak tüketici acısından daha doğru bir gösterge olmaktadır.

YMO Endeksi ülkemizde faaliyet gösteren ve konut kredisi (mortgage) veren tüm bankaların ürünlerinin belirli parametreler* için hesaplanmış yıllık maliyet oranı değerlerinin, bankaların bu alandaki pazar paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulmuş ve ortalama bir değere ulaşılmıştır. Belirtilen parametrelerdeki mortgage ürünleri için haftalık bazda hesaplanan bir endeks olan YMO Endeksi ülkemizdeki mortgage ürünlerinin tüketici maliyetlerindeki genel seyri takip edebilmek için etkili bir araçtır.

S-Konut kredisiyle arsa alınabilir mi?
C-Konut kredisinde vergi avantajları vardır. Konut kredisinde kredi taksitlerinin bazı vergilerden muaf olması sözkonusudur. Bazı vergilerse normal kredilere göre daha az oranda alınmaktadır. Arsa veya dükkan için kullandırılan krediler konut kredilerinin avantajlarından yararlanamaz.


S-Konut kredisi kullanılarak alınmış gayrimenkulün satılması

C-Konut kredisi kullanılarak satın alınmış bir gayrimenkul üzerinde kredi kullandıran banka mutlaka ipotek tesis etmiştir. Kullandığınız kredinin teminatı olarak banka kredinizin tamamı ödenene kadar ipotek ile krediyi güvence altına almaktadır. Diğer taraftan ipotekli gayrimenkullerin satışı pek rastlanan bir durum değildir. Ancak çok nadir karşılaşılsa da bu tarz satış işlemleri yaşanmaktadır

Mevzuata göre üzerinde ipotek bulunması konutun satılmasına engel değildir. Konut bankanın teminatı olmaya devam etmektedir. Konut kredisi ödenmediği taktirde banka ipoteği kullanarak gayrimenkulü satabilir. Alıcının bu riski kabul ederek satın alması gerekmektedir. Olayın vergisel boyutuna bakarsak satış işlemi sonrasında Tapu dairesi, mortgage kredisi  kullanılmış bankanın şubesine ya da genel müdürlüğüne ipotekli gayrimenkulün satıldığına dair bilgilendirici bir yazı gönderir. Konut kredisi aynı şartlarla devam edecekmiş gibi gözükse de Gelir İdaresi Başkanlığının KKDF mevzuatı ile ilgili yayınlamış olduğu özelgeye göre

"konut kredisi kullanan müşterinin ipotekli olan konutu (banka tarafından ipotek kaldırılmadan) satması halinde, söz konusu kredi konut finansmanı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu kredi dolayısıyla lehe alınan paraların konutun satış tarihinden itibaren banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması ve bu tarihten sonra tahakkuk ettirilecek faiz tutarları üzerinden de kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir."
Gelir idaresi başkanlığının özelgesinden anlaşıldığı üzere konut kredisinin kapatılarak KKDF'li ve BSMV'li olarak açılması gerekmektedir. Satış tarihinden itibaren KKDF ve BSMV tahsil edilmelidir
Bankalarda bu konu ile ilgili farklı uygulamalara rastlıyoruz. Bazı bankalar krediyi kapatıp aynı faiz oranı ile KKDF ve BSMV li olarak tekrar açıyorlar. Bazıları kredi tutarını müşteriden alarak krediyi kapatıyorlar. Bazı bankalar ise satış işlemi itibari ile krediye KKDF ve BSMV tahsil edecek şekilde güncelliyorlar. Sektörde çok nadir görülse de bizim görüşümüz konut kredisinin kapatılmadan KKDF ve BSMV tahsilatlarının yapılması yönünde. Konu ile ilgili B.07.1.GİB.0.01.68/6802-7 numaralı özelgeye http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

S-1-Kredi kullandığım evimi satabilir miyim?2-Aynı şartlarda krediyi devam ettirerek yeni alacağım eve taşıyabilir miyim?3-Alıcının razı olması durumunda mevcut konutumu ipotekli olarak satıp borçlarımı ödemeye devam edebilir miyim?

C-1-Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre;Mortgage kredisi ile satın alına  bir konut satılırsa konut finansman niteliğini kaybeder. Bu durumda kredi kapatılır ve KKDF,BSMV’ye tabi olur. 2- Avrupa’dakinin aksine Türkiye’deki uygulamada  kredinin yeni eve taşıma söz konusu değildir.Satılan ev için alınan kredinin %2 erken kapama cezası verilerek kapatılması gerekmektedir.3- Bu durumda bankalar satıştan haberi olduğunda  kredi alıcısına ihtarname göndermektedirler.

S-Bir projeden fiyatı 550 bin TL olan  ev almak istiyoruz. 150 bin TL’sini peşin olarak geri kalanını da 4000 TL taksit,60 ayda ve geri kalanını da ara ödemelerle tamamlamak istiyoruz. Bankaların bu durumda tavrı ne olur?

C-Mevcut koşullara göre kredinizin ilk taksit içindeki faiz tutarı  4.800TL  olacağından aylık taksitinizin 5000 TL olması beklenir. Yıllık ödemeniz bu durumda 68 000 TL olacağından 60 ayda kredinizi kapamanız mümkün olacaktır. Bu durumda bankalar bu ödeme şekline uygunluk vermekte,ara ödemelerinizi nasıl yapacağınız konusunda açıklama,gelir beyanı ve belgesi isteyeceklerdir.

S-Köprü kredi nedir?
C- Bir konut kredisini sona erdirip yeni bir konut kredisi başlatmak için kullanılan kredidir. Salıncak Kredisi olarak da bilinir.
S-Gelirim iyi,peşinat verip kredi ile bir ev almaya kalktım ama o kadar çok proje var ki kafam karıştı. Nasıl yapacağımı bilemiyorum.
C-İyi araştırmak gerekir. Önce oturmak için mi yatırım için mi?Konut arzı az olan yerde konut pahalı,fazla olan yerde ucuz olacaktır. Yeni gelişen yerlerde daha ucuz olması daha doğaldır. Kiraya gelince;
S-%90’ı bitmiş bir projeden ev almak istiyorum. Projenin anlaşmalı olduğu bankadan kredi alacağım. Banka bu evi sorunsuz teslim etmekle yükümlü müdür?
C-Haziran 2010 yılında projeden kat irtifak tapusu ile bir ev aldım. Projenin anlaşmalı olduğu bankadan kredi kullandım. Fakat o günden bugüne kadar tek bir çivi bile çakılmamış,yarın ne zaman biteceği de belli değil. Bankayı dava etmeli miyim?
S-Kredi taksitlerim dışında ara ödeme yapmak istiyorum. Ana paradan mı düşülür yoksa faiziyle birlikte herikisinin toplamından mı?
C-Anaparadan düşülür. Anapara düşünce faiz de düşmüş olur. Kısaca ödenmiş borca faiz işlemez. 
S-Geri ödeme zorluğu olursa, ne olur?
C-Borçlunun üstüste iki ay temerrüde düşmesi halinde (ödemeler yapılmazsa), banka tüketiciye ihtar gönderir. Ancak tüketicinin üçüncü ay sonunda da taksitini ödememesi halinde banka kredinin tamamı ve birikmiş faizi tahsil etmek üzere hem sigortadan hem de sizden para tahsil etmeye çalışacaktır.
1-Bazı ödeme zorluğu durumları (ölüm deprem v.s.) sigortalar tarafından karşılanabilir, sigorta bankaya parasını öder ve banka sizden tahsilata gitmez.
2-Eğer sigorta parayı karşılamayı reddederse, banka taşınmaz malı satma, hakkınızda ve kefiliniz hakkında icra takibi yapma yetkisine sahiptir. Bu durumda:
Bankanız giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını ister. Satış, icra dairesince İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır. Satış yapılır yapılmaz önce banka parasını alır, ipotek kalkar ve kalanını da mal sahibi olarak siz alırsınız.
S-Temdit (prolongation. extension. Continuance,continuation: Uzatma, sürdürme.   ) nedir?
C-Ticarette, bir borcun ödenmesi veya bir işlemin tamamlanabilmesi için daha önce belirlenmiş olan sürenin uzatılmasıdır.

S-Şu anda yurtdışında çalışıyorum ve ikamet ediyorum. Kredi çekmek istiyorum. Eşim Türkiye’de olduğu için çıkaracağım bir vekâletname ile adıma işlemler yapabilir mi? Ya da nasıl bir yol izlemem gerekir? Teşekkürler.
C- Vekâletname ile vekil atadığınız kişi sizin adınıza bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilir. Örneğin hesabınıza para yatırıp çekebilir. Ancak kredi için başvuramaz. Diğer bir ifadeyle krediye sadece siz başvurabilirsiniz. Ayrıca yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da tıpkı yurtiçinde yaşıyorlarmış gibi krediye başvurabilirler. Başvuru işlemini de “online kredi başvurusu” seçeneklerinden rahatlıkla yerine getirebilirler. Fakat bu noktada gelirinizi belgelemeniz gerekecektir. Bunun da geçerli bir gelir olup olmadığına banka yetkilileri karar vereceklerdir. Tüm bu aşamalar sonucu eğer krediniz onaylandıysa kullandırım için de bizzat sizin banka şubesine gitmeniz gerekecektir.
S-Kredi geri ödemelerim bitti. İpoteğimi kaldırmak istediğimde benden ayrıca bir ücret talep edildi. Bu doğru mu?
C-Kredi geri ödemelerimiz bittiğinde ipoteğimizin fek edilmesi, yani konutumuz üzerinde bulunan banka ipoteğinin kaldırılması gerekmektedir. Bunun için tüketicilerin “ipotek fek yazısı” ile birlikte tapu dairelerine gitmeleri ve ipoteği sonlandırmaları gerekiyor. Ancak bankalar tapu dairesinden istenen ipotek fek yazısı için kredi müşterilerinden ek ücret talep ediyorlar. Tüketiciler ise bu ücretin haksız bir talep olduğunu belirtiyorlar.

Ne Yapmalı?

İpotek fek ücreti tartışmalı bir konu ve maalesef üzerinde hala bir uzlaşıya varılabilmiş değil. Ancak tüm kredi ilişkilerinde olduğu gibi burada da en önemli göstergemiz kredi sözleşmemiz oluyor. Eğer sözleşmede ipotek fekki düzenlenmiş ise tüketiciler bu bedeli genellikle ödemek durumunda kalıyorlar. Ancak sözleşme öncesi bu ücretin alınmayacağı hususunda anlaşılırsa bu yeni durum tüketicilerin lehine olabiliyor.

Diğer bir yöntem de yine her kredi ilişkilerinde ön plana çıkan pazarlık gücü ve kabiliyetine dayanıyor. Özellikle kredi kartı yıllık aidat ücreti durumunda da sıklıkla karşılaşıldığı üzere tüketici ile banka yetkilileri arasındaki pazarlık süreci de bu ücretin alınmamasıyla sonuçlanabiliyor.


S-Konut kredisi taksitlerini zamanında ödemeyince ne olur?
C-Umarız başınıza gelmez ve ödemelerinizi kredi vadesi boyunca düzenli bir şekilde yaparak evinizin tadınızı çıkarırısınız. Yine de mortgage kredi taksitlerinizde gecikme olursa, yasal süreleri bilmenizde ve planlamalarınızı buna göre yapmanızda yarar var. Bu sebeple, bankaların gecikme ya da taksitlerin ödenmemesi halinde kullanabilecekleri yasal haklarını aşağıda sizin için derledik.
Mortgage olarak adlandırılan yeni konut finansmanı sisteminde tüketicinin taksit ödemelerini geciktirmesi halinde bankaların izleyeceği yol da ilgili yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre bankalar, kredi taksidini geciktiren borçluya gecikme tarihinden başlamak üzere beş iş günü içerisinde iadeli taahütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
Eğer borçlu bu bildirim karşılığında taksidini ödememiş ve birbirini izleyen 2 ay ya da 2 kredi taksidi boyunca ödemelerini geciktirmeye devam etmişse, banka borcun tamamının kapatılmasını talep edebilir. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için öncelikle tüketiciye borcunu kapatması, aksi takdirde bankanın resmen borcun kapatılmasını isteme hakkının doğduğunu bildirmesi, bir başka deyişle uyarıda bulunması gerekir. Ayrıca tüketiciye sorunun çözümü için en az 1 ay süre vermesi gerekir.
Bu süre sonunda tüketici ile borçlu arasında anlaşmaya varılamazsa banka konutu satışa çıkarabilir ya da İcra ve İflas Kanunu’nun 45. maddesine getirilen istisna ile haciz yoluna başvurabilir. Bu konudaki seçim alacaklıya yani konut finansmanı kuruluşuna verilmiştir. Konutun satışa çıkarılarak alacağın tahsiline karar verilmişse, banka Sermaye Piyasası Kanunu ile yetki verilmiş kişi ya da kurumlara ipotekli konut için kıymet takdiri yaptırır ve takdir edilen meblağı satıştan en az 10 iş günü önce tüketiciye bildirir. Tüketici belirlenen kıymete itiraz edebilir. Banka satış sonrası borcun kapanmasının ardından kalan tutarı tüketiciye ödemekle yükümlü olduğu gibi, tüketici de satılan konut borcu kapatamazsa kalan borç bakiyesi için sorumlu tutulur.


S-Aldığım evi tapuda gerçek satış değerinden değil de tapu rayiç bedelinden gösterdim. Bu halde ne olur? Bana bir ceza gelir mi?
C-Emlak Vergisi Kanunu’na göre,tapu harcı vergi değerinden düşük olamaz. Mükellefin beyanı esas alınarak,gerçek satış değeri üzerinden hesaplanır. Beyan edilenden daha düşük bir bedelle satıldığı tesbit edilirse sadece aradaki fark tahsil edilmekle kalmayacak,bir de ilave oalarak %25 vergi zayi cezası ödeyecektir.
S-Kredi taksitlerimi üst üste iki kez ödeyemedim. Sonrasında içinden çıkılmaz hal aldı. Bankayla hiç görüşmedim. Şimdi haciz geleceğini söylüyorlar. Ne yapmalıyım?
C-Bu süreçte kontrolü kaybetmemelisiniz,yoksa aleyhinize işler. Banka ile anlaşmaya gidin, anlaşamıyorsanız evinizi haciz gelmeden kendiniz satın.
S-Daha önce kredi kullandım. Şimdi yeniden kredi almak istiyorum. Eşim hiç kredi kullanmadı. Acaba ben mi eşim mi daha avantajlı? Hangimiz almalıyız?
C-Kredi kullanan ama ödemelerini düzenli yapanın kredibilitesi,kredi kullanmayanlara göre  bankanın gözünde daha yüksektir.
S-Çok sıkıntıdayım. Bu ay kredi taksitimi geciktirsem olur mu? Bana bir zararı dokunur mu?
C-Kredi taksitlerinizi geciktirmek ileride başınızın ağrımasına sebep olabilir.  Çünkü her gecikme kayıt altına alınır ve ileride karşınıza çıkar.
S-Kredi çekmek istiyorum ama aylık taksitleri ödemekte tereddüt ediyorum. Ne yapmam gerekir?
C-Bütçenizi iyi değerlendirin,ödeme yeteneğinizin üzerine çıkmayın. Çünkü ödeme gücünüzün üzerinde kredi talap ederseniz, başvuru banka tarafından değerlendirilir,kredi kaydınıza işlenir. Üstelik diğer bankalar da bunu bilir. Eğer başvurda bulunduğunuz bankadan olumsuz cevap alırsanız başka bankalara başvuruda bulunmayın. Kendinizi daha da zora sokmuş olursunuz.
S-K Bank’tan 120 ay,090’dan konut kredisi kullandım. 1.taksidi ödeyemedim,2. Taksidi de ödeyemez isem ne olur?
C-2 taksit üst üste ödemez iseniz temerrüde düşersiniz. Bu durumda banka harekete geçecek ve önce gecikmiş taksitleri ödemenizi isteyecektir. Bunu da ödememekte ısrar ederseniz ya da gecikirseniz,size verilen 1 aylık sürede ödeme yapmazsanız geri kalan borcunuz muaccel hale gelecektir. Artık bu aşamada yapacağınız bir şey kalmamış,ipler bankanın eline geçmiş demektir. Bankanın kiracısı konumuna düşmüşsünüz demektir. Krediniz kat edilir ve eski haline dönmeniz mümkün olmaz. Üstelik makiyeti daha da artırıcı faktörler devreye girecektir. Avukat ücreti,bankanın kira isteme durumu gibi.
S-Borç muaccel hale geldiğinde insiyatifin banka eline geçmesi ne demektir?
C-Bankanın evinize el koyma sürecini başlatması demektir. Banka ile anlaşmak, çözüm arayıp bulmak ve uyarılarından kaçınmak bankayı daha da kuşkulandırmakta,tersine bankanın süreci hızlandırmasına yardımcı olmaktadır. Oysa banka ile anlaşıp sorunu çözmeye çalışmak en mantıklı olanıdır.
S-Borcumu sık sık ödemekte gecikirsem ki sonuçta faizi ne ise ödeyeceğim,ödeme planına uygun olmayan gecikmelerde bulunursam krdibiliteme zarar verir miyim?
C-Evet. Kredibiliteniz zarar görür ve işi biraz daha ileri götürürseniz ya tüm borcunuzu bir defada ödemek ya da evinizi kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelebilirsiniz.
S-İşlerim bozuldu,ödemekte güçlük çekiyorum,taksitlerimi ödeyemeyecek aşamaya geldim. Bu durumda ne yapmalıyım?
C-Geciktirdiğiniz her taksit anında Kredi Kayıt Bürosundan izlenmektedir. Kredi kaydınız bozulup,diğer bankaların da bu yolla haberdar olduklarından hareketle,ödeme güçlüğünüzün farkında olup destek kredisi arayışına girmeniz sizin yararınıza olacaktır.
S-Ü Bank’tan aldığım kredinin 10.taksidini ve bir sonraki taksidini ödeyemedim.  Temerrüde düştüm ve bankanın uyarılarına karşın gecikmiş borçlarımı ödeyemedim. Ne yapmalıyım? Bundan sonra ne olur? Son bir şansım daha var mıdır?
C-Haciz aşamasına geldiyse son bir çıkış yolu daha var. Zararın neresinden dönerseniz kardır,aşamasıdır bu. Belki biraz zarar edeceksiniz ama bulduğunuz en iyi fiyata evinizi haciz gelmeden evinizi satmak. Çünkü hacizden satışta ilk aşamada ekspertiz değerinin %60,ikinci aşamada %40,artı icra masrafları evinizin yok pahasına elden gitmesine neden olacaktır.
S-A Bankasından yeniden yapılandırma çerçevesinde kredi kullandım. Aradan 3 ay geçtikten sonra benden Erken Ödeme Cezası istiyorlar. Bu ne kadar mantıklı?
C-Yasal olarak banka %2 Erken Ödeme Cezası talep edebilir. Yapılandırma aynı bankada oluyor ise ücret talep etmeyebilir. 3 Ay sonra bir ücret talep etmeleri ve ısrarları doğru değildir.
S-M Bank’tan 100 bin lira,%1,15 ile 72 ay kredi kullandım. Borcumu aynı bankada yeniden yapılandırmak istediğimde bana faiz oranı 0,78 dediler. Kabul edip işlemleri başlattım. Erken Ödeme Cezasını alıp hesaba geçtiler. İşlem öğleden sonraya kaldı. Öğleden sonra ilgili memurfaiz oranlarının değiştiğini 0,86 olduğunu ama 0,82 yapabileceğini söyledi. Şaşırıp kaldım. İşlem devam ederken böyle bir şey olabilir mi?Başka bir bankaya gitmem doğru mudur?
C-Başından söyleyelim;başka bir bankaya gitmeniz daha maliyetli olacaktır. Banka görevlisinin kullanım öncesi faizlerin yükselmesi konusunda sizi uyarması gerekirdi. Onaylanmış bir oranı işlem süresi içinde değiştirmek hoş bir şey değil,etik değil.
S-Yurtdışında yaşıyorum ve Türkiye’den bir ev almak istiyorum. Kredi çekebilir miyim? Ne Kadar?
C-Yurtdışındakilere kredi veren bankalar var. Bunlara %25 değil %40-50  peşin alıyorlar.


S-Üç yıl önce bir yakınım kendi evini tapusunu benim adıma yaptırarak konut kredisi aldı. Bir süre sonra aynı evde oturmaya devam edip,aldıkları krediyi harcayıp kredi taksitlerini ödemediler. Ben maaşlı bir memur olarak 2-3 taksidi ödedikten sonra gücüm kesildi. Evi bankaya bıraksam daha ödemem gereken bir para olur mu? Bu durumda ne olabilir? Bir zarar görürü müyüm?
C-Yapılan işin doğru olmadığını bilin. Bu işte kullanıldığınızı bilmelisiniz.  Öncelikle eviniz banka eline geçmeden,icra sürecine girmeden  ve 2 taksidi geçirmeden evi kendiniz satmaya bakın. Evi tahliye ederek satışı kolaylaştırabilirsiniz. Tahliye etmek,kira sözleşmesi olmadığı için daha kolay.
S-20 bin TL kredi kullandım ama sonra vazgeçtim. İlk taksidi gelmeden borcumu kapamak istiyorum. Anapara dışında ne öderim.
C-Konut kredisi ise anaparanın %2’si kadar erken ödeme cezası artı fek ücreti,eğer bu destek kredisi ise anapara artı geçen günler için faiz ödersiniz.
S-Ticari nedenlerden sicilim bozuldu ama şu an durumum iyi,kendime ait bir işyerim var ve aylık kazancım yüksek; 30 bin TL. 50 bin TL birikimim var. Banka kredisi kullanarak  100 bin TL’lik bir ev almak istiyorum. Acaba bana kredi verirler mi?
C-Siciliniz bozulmuş ise buna bankalar soğuk bakar. Ama iyi bir kefil ve yüksek bir peşinatla bankalara giderseniz iş değişebilir.

S-Bankadan konut kredisi kullandım. Taksitlerin belli peryotlarında balon ödeme yapmam gerekiyor. Şu an aldığım krediyi kapamak istiyorum. Erken ödeme cezası verir miyim?
C-Balon ödeme planına uygun ise hayır ama erken ödemede ceza alınır.
  
S-Yurtdışında çalışıyorum. Türkiye’den konut kredisi kullanarak ev almam olanaklı mıdır?
C-Yurtdışında çalışanlara bankaların çoğu kredi veriyor. Bankasına göre %25 de alabilirsiniz ama ağırlıkla  %40 ila %50 arasında bir peşinat talep ederler.
S-4/5 pay sahibi olduğumuz terekeye ait izale-i şuyu davasında ihalede kullanabilmek için banklardan bir kredi alınabilir mi?  Sahip olduğumuz 4 pay, teminat kabul edilir mi? Başka bir mala ipotek konabilir mi? Evin tüm değerine ulaşan rakamda kredi verirler mi?
C-Bankalar için cazip olacağını sanmıyorum. Yeterli görmeyebilirler… Size ait başka bir konut ya da bir yakınıza ait bir konut  teminat olabilir...
S-Babam evi satmak istiyor ben de evi kredi çekip almak istiyorum. Bunun için bankadan kredi çekebilir miyim? Ne gibi bir sakıncası olabilir?
C-Banka akraba ilişkilerine her zaman kuşkuyla bakar. Büyük bir olasılıkla kredi vermez.

S-Ev almanın tam zamanı sizce banka kredilerinin düşüşünü mü beklemektir? Bu ne kadar bir sürede gerçekleşir?
C
-Kredi oranlarında dönemsel ve koşullara bağlı olarak düşüşler ve yükselişler hep olacaktır.  Konut almayı düşünüyorsanız uygun fiyata bulmanız her zaman  mümkündür. Şu ilişkiye dikkat etmekte fayda var. Kriz koşulları dışında,yani olağan koşullarda kredi oranları düşmeye başladığında konut fiyatları yükselecektir.
S-60 ay vadeli 50 000 TL konut kredisi kullandım. Fakat aylık ödeme planından daha fazla ödeme olanağım var. Fazladan ödeyeceğim miktarı yeniden yapılandırarak  her ay eklemek ya da  biriktirip ara ödeme yapmak mı daha avantajlı.
C-Her ay ödemek daha uygun. Miktarınız yüksek değilse ara  kapamalar zor olacaktır... Ya da toplu ödemeyi tercih etmelisiniz.
S-Konut kredilerinin düşmesini beklememiz gerekir mi? Şu an faizler yüksek görünüyor,daha fazla düşer mi? Konut kredileriyle ilgili bilgi verebilir misiniz? C-Konut almak gibi bir düşünceniz varsa  faizlerin düşmesini beklemeyin,ertelemeyin. Faizlerin düşmesini beklerseniz ev fiyatlarının da yükseleceğini görürsünüz. Piyasanın durgun olduğu bir dönemde fırsatı değerlendirmek daha mantıklı olur.  Bütçenize uygun bir bir fırsat yakalayacağınızı ve bir ev bulabileceğinizi düşünüyorum.

S-30.taksidini ödediğim TOKİ konutunun aylık taksidi 1500 TL ve memur maaşına endeksli olarak artmaya devam etmekte. Bugün itibariyle TOKİ’nin indiriminden sonra kalan borcum 80 000 TL. Bu borcu, zıraat bankasından 0.90 faizle 70 ay vadeli olarak 1600 TL ödemeli 110 000 TL kredi kullanarak kapatmam sizce mantıklı mı? Birde TOKİ borcumu Z Bankası’ndan kredi kullanarak kapattığımda, 900 TL lık dosya masrafından başka, tapu masrafı vs talep edilir mi?
C-Kalan vadeniz de 70 ay ise mantıklı olabilir... endeksle artarak 1500, 1600 geçecektir... En azından 1540 ta sabitlemiş olacaksınız...

S-Ev kredisi çekmek istiyorum.evin değeri 50.000tl. Ancak benim 20.000tl.kredi borcum var. Bu borcumu da kapatmak suretiyle evin değerinden fazla kredi çekebilir miyim?
C-Konut kredisi evin satış değeri ya da ekspertiz raporu değerinden küçük olanından fazla olamaz... Normal şartlarda evin değerinin %70-75 ine kadar kredi alabilirsiniz... %100 üne yakın bir tutarı almayı deneyebilirsiniz fakat başka bir konut gibi teminat verilmesi gerekir....

S-Temmuz/08 de 0,42 faiz oranıyla JPY endeksli 60 ay vadeli 13 0000 TL tutarında konut kredisi kullandım. Ancak hiç beklemedik bir şekilde daha yolun başında bu kriz patladı.. Şu an JPY kullanım kuruna göre %40-45 artmış durumda. Sanırım şu anda refinansman ile bu krediyi TL‘ye çevirmek pek mantıklı olmaz değil mi?
C-TL krediye geçmeniz zararı realize etmeniz anlamına gelir... Şu anda TL krediye geçerseniz mevcut oranlarla taksitleriniz yaklaşık olarak %40-45 artacaktır... ödeyeceğiniz kredi kullanım komisyonu vs. de fazlası olacaktır...JPY yukarı gitmeye devam etse bile ortalamada %45ten fazla maliyet getirme ihtimali çok düşük... Pozisyonuzu korumanız daha mantıklı.. Yakında döviz bir atak daha yapabilir, bir kaç sıkıntı çekebilirsiniz fakat ortalamada bu seviyelerin altına düşmesi daha olası görünüyor... son bir yılda jpy kredi çok kullanıldı ve şu değeri en fazla artan para birimi... Bu yüzden döviz riski almak isteyenlere tam tersi jpy kullanın diyorum...
S-ödemekte olduğum 2 tüketici kredim var ev sahibi olmak istiyorum acaba bana banka ev kredisinin tamamını verir mi?  Maaşım 2550 000 tl kredilerimin toplamı 1250 lütfen bana ne kadar ev kredisi kullanabilirim?
C-Taksit tutarı yaklaşık gelirinizin yarısı ki bu da borçluluk oranını doldurduğunuz anlamına gelir... Eğer tüketici kredilerinin vadesi kısa ise banka tarafından değerlendirilebilir... Hesabınızı toplam taksitlerin gelirinizin yarısını geçmemesi üzerine yapın...
S-İstanbulda, anlaşması imzalanmış, inşaata başlama ve tamamlanma tarihleri belirlenmiş bir kooperatif hissesi satın alacağım. Bunun için kredi alabilir miyim?
C-Çoğu banka kooperatiflere kredi vermez... Başka bir teminatla olabilir... konut vs. gibi...
S-Konut kredilerinde inanılmaz bir yükseliş söz konusu.Ramazan bayramında oranlar (en düşük)1.35 civarında iken şimdi 1.70 civarında seyrediyor.Yıl sonunda sizce faiz oranlarında düşüş olur mu? Ev alma düşüncemiz oluştu,aradık bulduk.Tapuyu alamadan kriz bizi vurdu.Sizce düşüş için ne kadar beklememiz gerekir?
C-Eğer uygun ev bulduğunuzu düşünüyorsanız faiz oranına çok takılmayın... Şu anki beklentilere göre 1-1,5 senelik zor bir dönem bizi bekliyor gibi görünüyor... Yıl sonu bu faiz seviyelerinden aşağıda olması çok olası değil gibi, ya da küçük farklılıklar olacaktır... Eğer ev almaya kararlıysanız ve şu anki faiz seviyesinde taksitlerinizi ödeyebiliyorsanız ileride faizler düşerse refinansman yaparsınız... Size maliyeti kalan anapara üzerinden %2 olacaktır....


S-B Banktan 27000 tl konut için ferdi kredi alıyorum 095 faizle masrafları ne kadar alnıması gerekiyor ayrıca sigorta yaptırmak mecbur mu?
C-Masraflar bankadan bankaya hatta müşteriden müşteriye değişir... Pazarlık etmeniz işe yarayabilir... Dask dışındaki sigortalar mecburi değil...

S-Öncelikle iyi çalışmalar.annem emekli ve 3 aydan aya 2000 tl alıyor. fakat kredi çekmek istiyoruz. Evi ipotek göstereceğiz.  İpotek gösterdiğimiz halde 11000 tl veriyorlar.kefil olursa yükselteceklerini söylüyorlar.kefil olunca ne kadar yükseltebilirler.25000tl ihtiyacımız var.bize kefil olacak kişi, daha önce kredi çekmiş sorun olur mu acaba.evde bir gelir daha var ama maaş daha bağlanmadı bunu da ispat edemiyoruz.
C-Teminat değil gelir seviyesi yani ödeme kabiliyeti önemlidir... Kefil de tutarın arttırılması için neden değil... Sınırda olursa verebilmek için teminatı güçlendirmek kabul edilebilir fakat kefille tutarı 2 kat arttırmak bir bankacının yapabileceği en büyük yanlış olur...

S-Y Projesinden bir daire satın aldım ve bu nedenle  U Bank’tan konut kredisi aldım. U Bank haberim ve imzam olmadan kredimi  N Bank’a transfer etmiş. N Bank ise benden hesap işletim ücreti kesti ve kredim gecikmeye uğradı. Kredimi başka bir bankaya transfer etmek istediğimde ise proje aşamasında tapuya ipotek konamadığı için kapama ve transfer yazısı veremeyeceğini ileri sürdü.  Transfer maliyetini öğrenmek istediğimde;kapama ücreti,ekspertiz,tapu ipotek evraklarıyla avukat masrafı gibi toplamda cansıkıcı bir rakama ulaşmaktadır. Tapuya ipotek koymadan neden transfer yazısı veremiyor? İşin aslı nedir?
C-Önce imzaladığınız sözleşmeyi inceleyin. Sözleşmenizde ilave bir madde ile kredi transferi gerçekleşmiş olabilir. Eğer durum sizden yana görünüyorsa Tüketici Kurullarını harekete geçirin.

S-Ben asgari ücretle çalışmaktayım.annemde asgari ücret üzerinden emekli ikimizin maaşının toplamı 1150 tl.20000tl kredi çekmek istiyoruz 120 ay vadeli mümkün mü?..
C-Konut ipoteği verebilirseniz bir çok bankada 60 aya kadar bazı bankalarda 120 aya kadar vadeyi uzabilirsiniz...

S-SGK dan emekliyim ve 710 TL maaşım var,Bankalardan birinden,eksiğimi kapatmak icin 40.000 TL konut kredisini kefilsiz nasil alabilirim,kefil olacak kimsem yok.
C-40,000TL kredinin taksitini nasıl ödeyeceksiniz? Taksiti yaklaşık tüm maaşınız olacaktır... Önce ödeyebileceğiniz bir taksit varsa bunu tespit edip kredi tutarını buradan bulmanız lazım... Başka gelirleriniz varsa ya da toplam hane geliri daha fazlaysa onu kullanın...

S : 100.000 tl ye bir daire satın almak için bankadan 60.000 tl kredi çekiyorum, Emlakçı buranın raiç bedelinin 30.000 TL olduğunu belediyeden öğrenmiş ve satış bedelini 20.000 tl. gibi gösterirsek tapu harcını düşük ödeyeceğimizi söylemiştir, ilerde sorun çıkmasın dediğimde de nasıl olsa bu evi yatırım amacıyla aldığın için 5 yıldan önce satmazsın onun için sorun çıkmaz demiştir. Bu konuda öneriniz ne olur?
En doğrusu gerçek tutar üzerinden yatırmanız... Emlakçınız genelde uygulanan yöntemi tavsiye etmiş fakat kredi tutarınızdan düşük gösterdiniz mi Maliye bir araştırma yaparsa yakalanırsınız

S : Annemin adına kayıtlı bir dairesi var.  Üst katı ise yarım inşaat halindedir. Kendi de 800 TL  emekli aylığı alıyor.  Evin değeri i 150.000 TL bu durumda 40.000 TL konut kredisi çekebilir miyiz?
C: Eğer konutun tapusu uygunsa kişisel finansman kredisi çekilebilir... Fakat  tüm gelir 800TL ise 40,000TL kredinin taksitini ödemeniz dolayısıyla bankanın onaylaması mümkün değil... Tüm hane gelirinin daha yüksek olması gerekir

S : Önceden ev İşbankası  konut kredisi ile alınmış, evi ben konut kredisi kullanarak alabilir miyim? Kredi borcunu kabullenerek bankadan kredi çekebilir miyim? C : Satın alırken yeni bir kredi kullanacaksınız, eski kredi kapanacak...

S-Banka kredisiyle aldığımız ev arsa tapusu çıktı. Müteaahhit ortada yok. Elektrik,su,iskan yok. Bu durumdan kim sorumludur?
C-Banka buraya ekspertiz raporu hazırlatmış olmalıdır. Raporu hazırlayan değerleme şirketi ile banka; özellikle banka sorumludur.
S-5 Yıllık konut kredisi kullandım. 3 yıl düzenli olarak ödedim ama şimdi işlerim bozuldu. Daha ne kadar ödememe hakkım var?
C-2 ay üst üste ödemeyince temerrüde düşersiniz. 3 aydan sonra banka yasal süreç başlatır. 3.taksiti kesinlikle geciktirmeyin.
S-Almış olduğum krediyi ödemekte güçlük çekiyorum. Kalan ana para borcum 90 bin lira. Evim de şu an satılırsa 95 bin liraya gider. Ödeyemeyeceğim taksitler, faiz v.s bilmediğim giderler bunu karşılar mı?
C-Evin değeri icra yoluyla satışta düşecek,sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Taksit, masraf, gecikme faizleri,tüm ferileri  düştükten sonra bile borçlu çıkabilirsiniz. İki taksitinizi ödememe durumuna getirmeden evinizi kendiniz satın. En doğrusu bu.

İki güzellik bir arada

İki güzellik bir arada

Ya üçüde olmasaydı

Ya üçüde olmasaydı

BEYOĞLU, CİHANGİR CADDE ÜZERİNDE SIFIR,KİRALIK DUBLEKS

ÇAĞLAYAN'DA KOMPLE KİRALIK BİNA

ÇAĞLAYAN'DA KOMPLE KİRALIK BİNA
YENİ YAPILAN METRO DİBİNDE

Mehmet Akif Ersoy'dan

Mehmet Akif Ersoy'dan

BOMONTİ'DE 1200 M2 KİRALIK MAĞAZA,İŞYERİ

BOMONTİ'DE 1200 M2 KİRALIK MAĞAZA,İŞYERİ
KENT MERKEZİNDE,ULAŞIM KOLAYLIĞI

Gezi Parkı

Gezi Parkı

Ne Denilebilir!...

Ne Denilebilir!...

Gezi

Gezi

Günün Fıkrası

Deli

1960'lı yıllar,Elazığ Akıl Hastanesinden her nasılsa 423 akıl hastası kaçar ve Elazığ'ın cadde ve sokaklarına dağılır.O zamanın ünlü doktoru Mutemet Tazıcı hastanenin başhekimidir. 'Doktor bey,ne yapalım?' diye akıl danışırlar.Mutemet Bey personeline;'Bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin!'der.Doktor önde birkaç personeli arkasında düt düt diye trencilik oynayarak Elazığ'ı dolaşırlar. Bütün deliler bu kuyruğa girip vagon olurlar. Hastaneye geldiklerinde sayı 612 kişidir...Avukat 1
Zenginin biri ölümüne yakın, biri doktor, biri papaz, diğeri avukat olan üç yakın arkadaşını yanına çağırarak bir ricada bulunmuş.

- 300 bin dolar kadar bir tasarrufum var, bunu yanımda öteki dünyaya götürmek istiyorum. Ama kimseye de güvenemiyorum. Şimdi size 100'er bin dolar vereceğim. Bu paraları ne olur ben gömülürken kefenimin iç cebine koyuverin...

Adam ölmüş ve üç arkadaşı verdikleri sözü yerine getirmişler. Bir süre sonra doktor vicdan azabına yakalanmış. Diğer iki arkadaşını çağırarak onlara itirafta bulunmuş

- Hastanenin çok acil ihtiyacı vardı onun için 100 bin doların 20 bin dolarını hastaneye sarf ettim, kefene 80 bin koydum.

Papaz utana sıkıla mırıldanmış.

- Maalesef ben de aynı günahı işledim paranın yarısını kilisenin inşaatına ayırdım. Kefenin cebine 50 bin dolar koydum.

Avukat gülümsemiş.

- Ben sözümü aynen yerine getirdim, kefenin cebine 100 bin dolarlık çek koydum.
Avukat 2
George ve Harry balonda Atlantik Okyanusu’nu geçmektedirler. George Harry'ye döner ve “Biraz alçalıp nerede olduğumuzu anlayalım” der. Harry sıcak gazı biraz kısar ve balon alçalmaya başlar. George "Hala nerede olduğumuzu anlayamadım biraz daha alçalalım ve şu aşağıdaki adama soralım" der. Harry adama bağırır:

"Hey bayım nerede olduğumuzu söyleyebilir misiniz lütfen. "

Adam geri bağırır: "Bir balondasınız ve 100 metre yukardasınız"

George Harry'ye döner ve "Bu adam bir avukat" der.

Şaşırır Harry, "Nasıl anladın?" der.

"Çünkü" der George "Verdiği bilgi %100 doğru, fakat faydasız".
Avukat 3
Önemli bir iş için mülakat yapılacakmış. Bir matematikçi, bir fizikçi ve bir de avukat başvurmuş. Önce matematikçiyi içeriye almışlar ve bir masaya oturtup, sormuşlar:

“İki kere iki kaç eder?”

Matematikçi bir süre düşünmüş, önüne kâğıt kalemi almış, 10-15 sayfa doldurduktan sonra demiş ki: ''Eminim ki dört eder.''

Sonra fizikçiye aynı soruyu sormuşlar. Fizikçi de önce düşünmüş, sonra bir deney düzeneği kurmuş, sağa sola toplar fırlatmış. Yarım saat sonra : ''Yaptığım deneylere göre 3,9 ama 0,2'lik bir hata payı olabilir.'' demiş

En son avukatı almışlar içeri, sormuşlar soruyu. Avukat hiç düşünmeden etrafına sinsi sinsi bakmış ve sormuş:

''Kaç olmasını istersiniz?''
Avukat 4
Ceza davalarına bakan avukat bir arkadaşım anlatmıştı:

Yoksul bir babanın oğlu şoförlük yaparken ölümlü bir kazaya neden olmuş. Olayda tam kusurlu. Şoförün babası avukata başvurarak hukuki yardım istiyor. Arkadaşım adamın yoksulluğuna bakarak hiçbir ücret talep etmeksizin davayı takip ediyor.

Ancak bütün deliller aleyhte. Yapılacak bir şey yok. Şoförün mahkûmiyetine karar veriliyor.

Şoförün babası büroya gelerek yakınıyor.

“Yoksulluğun gözü kör olsun. Paramız olsa da iyi bir avukat tutsaydık bunlar başımıza gelmezdi.''
Avukat 5
Hayırsever vakıflardan birindeki çalışanlar şehrin en başarılı avukatından henüz herhangi bir bağış almamış olduklarını fark ettiler. Bağış toplama görevindeki kişi avukatı bağışta bulunması için ikna etmeye çalışıyordu:

“Araştırmalarımıza göre yıllık geliriniz en az 500.000 $. Ancak bugüne kadar hiç bir hayır işine bir kuruş bağışta bulunmamışsınız. O paranın bir kısmını bir şekilde topluma iade etmek istemez miydiniz?”

Avukat açtı ağzını:

“Önce, araştırmalarınız annemin uzun bir hastalıktan sonra ölmek üzere olduğunu ve hastane masraflarının onun yıllık gelirinin bir kaç kat üstünde olduğunu da gösterdi mi? Sonra, kardeşimin malul bir gazi, kör ve tekerlekli iskemleye mahkûm olduğunu? Ya da kız kardeşimin kocasının bir trafik kazasında öldüğünü ve onu üç çocuğuyla beş parasız bıraktığını?”

Görevli yerin dibine geçmişti.

Sadece:

“Hayır, hiç bir bilgim yoktu...” diye mırıldanabildi.

Avukat onun sözünü keserek devam etti:

“Pekâlâ, ben onlara zerre kadar para vermezken, size niçin vereyim?”Günün Sözü

Homo sum,humani nil a me alienum puto

İnsanım,insana özgü hiç bir şey bana yabancı değildir.

Şişli Merkez Mh,Esen Sk Saruhan İşhanında

Şişli Merkez Mh,Esen Sk Saruhan İşhanında
Sinema Tarihinin Zaman Tüneli

Sinema Tarihinin Zaman Tüneli

Sinema Tarihinin Zaman Tüneli
Hayatımızdan sessiz sedasız çekilmişler

Sinema Tarihinin Zaman Tüneli

Sinema Tarihinin Zaman Tüneli
Siyah Beyaz Hayatımızdan Renkliye...

Sinema Tarihinden Siyah ve Beyazlıklar

Sinema Tarihinden Siyah ve Beyazlıklar
Zamanın belleği var